CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

Topica tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh
- Nội dung công việc: tham gia các hoạt động tuyển sinh của TOPICA NATIVE tại Thành phố Hồ Chí Minh...
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số Lượng: 03

xem thêm

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU TOPICA NATIVE

Tuyển dụng chuyên viên phát triển học liệu cho chương trình TOPICA NATIVE
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 01

xem thêm

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH TELESALES

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh Telesales
- Nội dung công việc: Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp...
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 15

xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG TELESALES

Topica tuyển dụng vị trí trưởng phòng Telesales : Xây dựng chính sách tư vấn, giới thiệu chương trình học Tiếng Anh -TOPICA Native tới Học viên phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 02

xem thêm

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Tuyển dụng vị trí lập trình viên PHP - Chương trình Tiếng Anh TOPICA Native
- Nội dung công việc: Tham gia xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến...
- Địa điểm: Hà nội
- Số lượng: 03

xem thêm

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Tuyển dụng lập trình viên Java - Chương trình Tiếng Anh TOPICA Native
- Nội dung công việc: Tham gia xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến...
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 01

xem thêm

KỸ SƯ PHẦN MỀM

Tuyển dụng Kvị trí kỹ sư phần mềm - Chương trình Tiếng Anh TOPICA Native tại Hà Nội
- Phân tích, thiết kế, xây dựng và nâng cấp các hệ thống phục vụ vận hành...
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 01

xem thêm

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN SONG NGỮ VIỆT - THÁI

Tuyển dụng chuyên viên Vận hành lớp học trực tuyến song ngữ Việt – Thái
- Địa điểm: Thái Lan
- Số lượng: 02

xem thêm

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC HỌC TẬP SONG NGỮ THÁI - ANH

Tuyển dụng vị trí chuyên viên Chăm sóc học tập song ngữ Thái - Anh
- Thúc đẩy và tạo động lực để Học viên gắn kết với chương trình học, tham gia học tập và tiến bộ...
- Địa điểm: Thái Lan
- Số lượng: 03

xem thêm

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYẾN SINH SONG NGHỮ VIỆT - THÁI

Tuyển dụng chuyên viên Tư vấn Tuyển Sinh song ngữ Việt - Thái (Telesales)
- Tư vấn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học viên người Thái Lan
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 15

xem thêm

Truyền thông nói về chúng tôi

Tìm hiểu về chúng tôi